Flapooroperatie

Om van uw flaporen verlost te worden kunt u ervoor kiezen een flapooroperatie te ondergaan. Zo'n flapooroperatie wordt (bij de meeste ziekenhuizen) onder plaatselijke verdoving uitgevoerd bij volwassenen en kinderen van 10 jaar en ouder. De flapooroperatie bij kinderen jonger dan 10 jaar vindt meestal plaats onder narcose. In beide gevallen is een dagopname gebruikelijk. U komt 's ochtends naar het ziekenhuis en gaat in principe 's avonds weer naar huis.

Flapooroperatie of flapoorcorrectie

flapoorcorrectieDe (plastisch) chirurg maakt aan de achterzijde van de oorschelp een snee in de huid. Hierna wordt de huid enigszins losgemaakt van het kraakbeen in de oorschelp. De arts verandert de vorm van het kraakbeen zo dat de oorschelp meer naar de schedel komt. Oplosbare hechtingen houden de oorschelpen in de nieuwe stand. Daarna hecht de arts de huid. Tenslotte krijgt u een verband over uw oren en een groot deel van uw hoofd. Het verband ziet eruit als een tulband. Samen met de hechtingen zorgt het verband er voor, dat de oorschelpen in de gecorrigeerde vorm blijven. De eerste dagen na de operatie zult u zeker pijn hebben. U mag de week na de operatie geen ascal, aspirine, asprobruis, kinderaspirine of andere aspirinebevattende pijnstillers slikken in verband met bloedingsgevaar. De paracetamol tabletten die u heeft meegekregen vormen geen gevaar. U kunt ze innemen tegen de pijn. Na twee dagen moet de pijn duidelijk minder worden. Als dit niet zo is, dan moet u contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie. Een enkele keer treedt er een nabloeding op. In dat geval moet u ook contact opnemen. De plastisch chirurg zal de wond bekijken. Een enkele keer is een operatie nodig om de bloeding te stoppen. Het verband moet blijven zitten totdat u weer terugkomt op de polikliniek. Alleen als de plastisch chirurg u mondeling andere instructies heeft gegeven, mag u hiervan afwijken. Gaat het verband los zitten, dan moet u contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie. Ongeveer een week na de operatie vindt de nacontrole plaats op de polikliniek. De plastisch chirurg bekijkt de oren en verwijdert eventuele niet oplosbare hechtingen. Meestal krijgt u 6 tot 12 weken na de operatie nog een nacontrole. De arts beoordeelt dan het uiteindelijke resultaat.

Operatie niet meer nodig!

Met de flapoorstickers van Otostick is een operatie zols hierboven beschreven niet meer nodig. De flapoorstickers zorgen er, bij juist gebruik, voor dat de oren wel tot een week in de juiste positie worden gehouden.